zondag 22 mei 2016

Kruisbladwalstro


Kruisbladwalstro - Cruciata laevipes (Galium cruciata)
 
Een minder gekende en vrij zeldzame vertegenwoordiger van de Sterbladigenfamilie. Het is een vrij algemene soort in Vlaanderen, maar gaat wel sterk achteruit.

Kruisbladwalstro bloeit van april tot juni met gele, zoet geurende bloemen. De in de bladoksel zittende bloeiwijze is een schijnkrans, die bestaat uit drie tot negen bloempjes en is korter dan het blad. De bloemen worden bestoven door bijen en vliegen.
De plant komt voor op voedselrijke grond bij heggen, bosranden, op dijken en in bermen. Kruisbladwalstro is een kleine plant die zich in grote plaggen in stand probeert te houden tussen hoog opgroeiend gras en ander struweel. Ze zijn vrij zwak. Het omringend gras houdt ze rechtop. In andere gevallen ligt de stengel en staat alleen de top rechtop. Kruisbladwalstro bloeit vanaf april tot en met juni (soms in augustus weer) met gele, geurende "walstro" bloemetjes.
 
Van dichtbij bezien is de gehele plant behaard.
Uit de wortel kan een rode kleurstof gewonnen worden. Vroeger werd de plant voor wondbehandeling gebruikt.

 
De stengels zijn (meestal) onvertakt, vierkantig, groen of rood aangelopen en behaard met lange afstaande haren. De ruw behaarde, geelgroene bladeren staan in kransen om de stengel met 4 bij elkaar. In de oksels van de bladeren groeien de bloemtrosjes, die korter zijn dan de bladeren. De bloemetjes zijn klein (tot 3 mm) en hebben 4 bloemdekbladen met het voor walstrosoorten kenmerkende toegespitste topje.

De wortel bevat evenals de Meekrap (Rubia tinctoria) een rode verfstof.

Disclaimer bij het gebruik van deze blog

"Wilde planten in Brugge" is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van planten voor medische of culinaire doeleinden.  “Wilde planten in Brugge” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor aanspraken die voortkomen uit de verkeerde determinatie van een kruid of het verkeerde gebruik ervan in de ruimste zin van het woord. Dit artikel vervangt niet het deskundig advies van een arts of een erkend phytotherapeut.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten