vrijdag 10 juni 2016

Kleine ratelaar


Kleine ratelaar - Rhinanthus minor 
 
 
 
De Kleine ratelaar behoort tot de Bremraapfamilie, Orobanchaceae.
Rhinanthus komt van het Griekse rhis of rhinos (neus) en anthos (bloem), hetgeen slaat op de bovenlip van de bloemkroon, die als een neus vooruitsteekt. Minor betekent kleiner.
Groeit op zonnige plaatsen, op vochtige tot droge, voedselarme tot matig voedselrijke, zwak zure tot kalkhoudende, maar meestal basische grond. Ook in zwak brak milieu (zand, leem, zavel, klei, mergel en veen).
In Vlaanderen is hij vrij algemeen in het Kustgebied en in het Maasgebied. Elders zeldzaam. Sterk afgenomen, met name in het binnenland.
Rode lijst. Kwetsbaar.
De plant wordt 10-50 cm hoog. De donkergroene bladeren zijn lancetvormig tot eirond en de rand ervan is gezaagd en ze staan steeds twee aan twee (tegenover elkaar staand) aan de vierkantige stengel. Op de stengel zitten meestal zwarte streepjes.
Ratelaars (Rhinantus spp.) zijn halfparasieten, zoals bijvoorbeeld ook de maretak. Dit betekent dat de plant weliswaar bladgroen bezit, en dus in staat is tot fotosynthese (het met behulp van zonlicht omzetten van water en koolstofdioxide tot suiker), maar dat de plant voor de aanvoer van water en anorganische voedingsstoffen afhankelijk is van haar gastheer.
En de gastheren die de ratelaars aan hun dis moeten dulden, zijn grassen… In vroeger tijden was de aanwezigheid van ratelaar in het hooiland de boeren dan ook een doorn in het oog. De ratelaar zou de groeikracht van grassen tot de helft kunnen verminderen.

Disclaimer bij het gebruik van deze blog

"Wilde planten in Brugge" is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van planten voor medische of culinaire doeleinden.  “Wilde planten in Brugge” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor aanspraken die voortkomen uit de verkeerde determinatie van een kruid of het verkeerde gebruik ervan in de ruimste zin van het woord. Dit artikel vervangt niet het deskundig advies van een arts of een erkend fytotherapeut.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten