vrijdag 17 juni 2016

Rankende duivenkervel

Rankende duivenkervel -  Fumaria capreolataDe Rankende Duivenkervel is een zeldzame plant. Ze komt oorspronkelijk uit Zuid-West-Europa, maar is een kosmopoliet geworden in akkers, moestuinen en tuinheggen. Deze soort windt de bladassen rond andere planten.

De rankende duivenkervel (Fumaria capreolata) is een eenjarige plant uit de papaverfamilie (Papaveraceae). De soort staat op de Nederlandse Rode Lijst van planten als zeldzaam en stabiel of toegenomen.


In Vlaanderen: zeer zeldzaam. Het meest in de Leemstreek.
Rode lijst. Zeer zeldzaam.

Duiven eten graag van de plant en de bladen lijken op die van Kervel, vandaar de Nederlandse naam. Fumaria is afgeleid van het Latijnse woord fumus (rook). Er zijn twee verklaringen voor de naam in omloop. 1. Als je het sap van de plant je ogen komt, komen er tranen en dat geeft hetzelfde gevoel alsof er rook in je ogen is gekomen. 2. Vroeger meende men dat de plant zich ook kon ontwikkelen uit damp of walm die uit de aarde opsteeg. Capreolata betekent " verward, ineengevlochten of rankend".


De plant bloeit van juni tot in september met geelwitte, aan de top zeer donkerrood aangelopen, 10 -14 mm lange, zygomorfe bloemen, die later soms geheel rood verkleuren. De kroonbladen zijn zeer ongelijk van vorm, terwijl één kroonblad gespoord is met een 2 - 3 mm lange spoor. De 10 - 14 mm lange bloemen staan in vrij dichte trossen van 12 - 20 bloemen. De kelkbladen zijn getand en van gelijke breedte als de kroonbladen. De schutbladen zijn even lang of langer dan de vruchtsteeltjes.


Disclaimer bij het gebruik van deze blog:"Wilde planten in Brugge" is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van planten voor medische of culinaire doeleinden.  “Wilde planten in Brugge” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor aanspraken die voortkomen uit de verkeerde determinatie van een kruid of het verkeerde gebruik ervan in de ruimste zin van het woord. Dit artikel vervangt niet het deskundig advies van een arts of een erkend fytotherapeut.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten