donderdag 23 juni 2016

Vogelwikke

Vogelwikke - Vogelwikke - Vicia cracca
 
 

Vogelwikke behoort tot de Vlinderbloemenfamilie (Fabaceae)
Vogelwikke is een snelgroeiende, overblijvende plant met klimmende of liggende, vertakte, behaarde, vierkantige, slappe stengels van 30 tot 200 cm lang.
Ze is zeer algemeen voorkomend en groeit op vochtige, voedselrijke grond in graslanden, bermen, aan bosranden en waterkanten.
 Vogelwikke bloeit vanaf juni tot en met september. De bloeiwijze is een rijkbloemige, dichte tros, die bestaat uit (soms wel 40) blauwpaarse, kort gesteelde, hangende vlinderbloemen, die naar 1 kant staan. De tros is ongeveer even lang als het draagblad.

De naam Vicia komt van het Latijnse woord vincere of vincio (binden of winden), dus een sterk rankende groeiwijze, maar misschien ook van het Griekse bikion of bicion (vaatje), dus een peulvrucht. Cracca is afgeleid vanuit het Sanskriet krak (sierlijk of slank, de groei betreffende).

 
 Eigenlijk is de, iets wat harige, stengel van deze plant te zwak om zelf de bloemen te dragen. Vogelwikke gebruikt dan ook altijd een naburige plant om zich naar het zonlicht omhoog te wikkelen. Soms wel tot twee meter hoog. De bloem is er helemaal op gebouwd dat alleen hommels met lange tongen op bezoek komen; maar hommels met korte tongen bijten vaak een gat in de spoor. Ze kunnen dan van buiten de bloem direct bij de nectar. Uiteraard wordt de bloem dan niet bestoven en op oneigenlijke manier bestolen. We noemen dit "inbraak". De plant komt algemeen voor en is ook moeilijk te verwijderen vanwege de nogal lange wortel. Hij bloeit vanaf juni tot en met september.

Vogelwikke staat op zonnige tot half beschaduwde plaatsen.Verder in lichte bossen en bosranden, in struwelen en grazige ruigten, langs heggen en aan waterkanten, in spoorbermen en in plantsoenen. Ze stamt oorspronkelijk uit de gematigde en koelere streken in Europa en Azië en is als cultuurvolger nu wereldwijd verspreid. De soort is zeer algemeen. Het honingrijke taxon kan zich vegetatief uitbreiden door middel van ondergrondse uitlopers, levert goed veevoer en de zaden worden graag door duiven gegeten.

Een mooie video-determinatie is te vinden op :http://www.floravannederland.nl/planten/vogelwikke/Disclaimer bij het gebruik van deze blog

"Wilde planten in Brugge" is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van planten voor medische of culinaire doeleinden.  “Wilde planten in Brugge” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor aanspraken die voortkomen uit de verkeerde determinatie van een kruid of het verkeerde gebruik ervan in de ruimste zin van het woord. Dit artikel vervangt niet het deskundig advies van een arts of een erkend fytotherapeut.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten