zaterdag 23 april 2016

Muurfijnstraal

Muurfijnstraal - Erigeron karvinskianus (Erigeron mucronatus)

Een parel aan Brugges kroon. De kademuren langs de reien zijn momenteel één bloemenpracht door de fijne bloemetjes van de Muurfijnstraal (Augustijnenrei, St. Annarei, Groenerei …) Vandaar dat we een volledige fotospecial aan dit plantje wijden.

Muurfijnstraal (Erigeron karvinskianus) is een vaste plant die behoort tot de composietenfamilie (Asteraceae).

De Nederlandse naam fijnstraal slaat op de fijne straalbloemen. Erigeron is samengesteld uit eri (vroeg) en geron (grijs). De naam slaat op het grijze zaadpluis dat snel na de bloei in grote hoeveelheden verschijnt. Karvinskianus is genoemd naar baron Wilhelm Friedrich Karwinski von Karwin (1780-1855), een Duitse, in Hongarije geboren, plantenverzamelaar in Brazilië en Mexico.


Muurfijnstraal is van oorsprong een subtropische soort, met een verspreidingsgebied dat zich beperkte tot Mexico en kleine delen van Guatemala en Panama. Van een dergelijk klein areaal is momenteel geen sprake meer, want de soort heeft door menselijk toedoen haar grenzen behoorlijk verlegd. Zij is in eerste instantie als sierplant, met name in botanische tuinen geïntroduceerd. Van daaruit is zij verwilderd en ingeburgerd.

In het wild is de plant tussen 1975 en 1999 ingeburgerd in stedelijke gebieden. Het meest in Brugge!! Zie bijgaand verspreidingskaartje.

Muurfijnstraal bewoont vooral vochtige, verweerde muren die aan het water liggen. De soort kan op beschaduwde, stenige plaatsen staan, maar verdraagt ook fel zonlicht. Zij kan ook massaal langs gevel- en kademuren opbloeien, vooral in Brugge. Het  is een overblijvende soort, die zich gemakkelijk in bestaande muurvegetaties weet te vestigen.
De soort is niet namelijk niet zozeer gesteld op warmte, maar vooral sterk afhankelijk van luchtvochtige omstandigheden, zowel gedurende de zomer als de winter. De nabijheid van water speelt steeds een rol. 

Disclaimer bij het gebruik van deze blog

"Wilde planten in Brugge" is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van planten voor medische of culinaire doeleinden.  “Wilde planten in Brugge” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor aanspraken die voortkomen uit de verkeerde determinatie van een kruid of het verkeerde gebruik ervan in de ruimste zin van het woord. Dit artikel vervangt niet het deskundig advies van een arts of een erkend fytotherapeut.


 

 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten