zaterdag 28 mei 2016

Gele helmbloem

Gele helmbloem - Pseudofumaria lutea (Corydalis lutea)


Op verschillende plaatsen in Brugge bloeit nu de gele helmbloem. Aan de Leeuwenbrug, in de Naaldenstraat, …

De gele helmbloem (Pseudofumaria lutea, synoniem: Corydalis lutea) is een vaste plant uit de papaverfamilie (Papaveraceae).

Pseudofumaria is afgeleid van het Griekse pseudos (vals) en fumaria (duivenkervel), dus de onechte duivenkervel. Lutea betekent geel.


De Gele Helmbloem is een typische stadsplant die men veel verwilderd aantreft in stedelijke gebieden, vooral op oude stadsmuren, in straatkolken, op ruïnes, op kademuren, in spleten van muren, in kieren tussen straat en muren en dan meestal op plaatsen waar de luchtvochtigheid voldoende hoog blijft.

De plant komt oorspronkelijk uit de Zuidelijke Alpen. Deze soort wordt vaak aangeplant in tuinen vanwege haar lange bloeitijd. De gele bloemen bloeien namelijk van mei tot aan de eerste vorst. De zaden worden verspreid door mieren. Plaatselijk kan ze beeldbepalend zijn rond trapportalen en grachtmuren in de binnensteden. Ook in de omgeving van historische gebouwen en in oude hofjes wordt de plant vaak aangetroffen.


Gele helmbloem is in Vlaanderen vrij zeldzaam. Enkel in de Leemstreek is de soort iets algemener. Plaatselijk kan ze in een aantal steden iets talrijker zijn, onder andere Brugge, Gent, Antwerpen en Leuven.

Het is dus belangrijk om te weten waar in onze stad nog muurleeuwenbekken en andere zeldzame muurplanten, zoals muurvaren, steenbreekvaren, tongvaren en gele helmbloem, te vinden zijn. Alleen dan kan zo’n groeiplaats behouden en misschien verbeterd worden.

Gele helmbloem wordt in tuinen aangeplant, waar ze zich sterk kan uitbreiden. Vanuit tuinen kan ze ook verwilderen. In het wild is ze wettelijk beschermd.

Disclaimer bij het gebruik van deze blog.


"Wilde planten in Brugge" is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van planten voor medische of culinaire doeleinden.  “Wilde planten in Brugge” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor aanspraken die voortkomen uit de verkeerde determinatie van een kruid of het verkeerde gebruik ervan in de ruimste zin van het woord. Dit artikel vervangt niet het deskundig advies van een arts of een erkend phytotherapeut.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten